_________________________________________________________


-- šīs lapas autori, balstoties uz iegūtajām teiksmām par ķikutiem, lēnām, bet neizbēgami dibina plānu ķikutu nomedīšanai. ik reizi, kad autori dodas uz ķikutu teritoriju teiksmas smelties, tiem izdodas notvert kādu vizuālu mirkli.
plāns ķikutu notveršanai tiks nodots publiskai apspriešanai pēc 11. teiksmas iegūšanas.
ķikutu notverināšanas iemesli tiks iznesti patiesības mātes un pārpratumu mātes kopīgi nodrošinātajā gaismā pēcāk --
..

2008-03-11

6. teiksma

-- dažu brīdi ķikutu meklētājiem (lapas veidotājiem) nācās medībmāti nolūgties.... pierasti tas notika trešajā dienā pēc pilnmēneša aprišu norisēm. rindiņā, godīgi viens pakaļ otram, ar ziedoklīti rociņā, piespiežot to pie katra pukstainītes, dimdinot un godinot savu aizgādni, viņi nemitējās pielūgties.


ne kurš katrs to bija cienīgs nodarīt, jo raugi retais sadabūja īsto ziediņu – vainu ķoci, ķūķi, ķērstu, ķērpli, ķirmi, ķūneri, ķindžalu, ķoņķi vai ķirzaku.


vai, re, tomēr šoreizīt mudžēja no nekam nederīgiem ķiļķeniem un vieglāk atronamajiem ķiņķēziņiem. dievodamies medībmātei, ka tomēr atraduši īstos ziediņus, liela gūzma medītāju tos īstenībā bija uzkricelējusi uz pērnajām bērzu tāsīm, pasniegdami ar tik nevainīgiem uzlūkiem, ka pat pirmiņ izdīdītā pāde ne blakus noliekama. tāļāki, alodamies par tik vienkāršu iznāku, teju jau atviegluma nopūti izdvesuši, mednieciņi naski mina iestaigtaku mājup, nemaz nesajuzdami medībmātes greizo skatu.


visa maza radībiņa, kas mīt šajā pagalmā, jau izsenis bij nočukstējusi vējamātei par raudzītajām nodarībām, kura, nelikdamies ne zinis, liegiem dvesmu spārniem aizplīvoja savu gaitu --


6. medījumsNav komentāru: