_________________________________________________________


-- šīs lapas autori, balstoties uz iegūtajām teiksmām par ķikutiem, lēnām, bet neizbēgami dibina plānu ķikutu nomedīšanai. ik reizi, kad autori dodas uz ķikutu teritoriju teiksmas smelties, tiem izdodas notvert kādu vizuālu mirkli.
plāns ķikutu notveršanai tiks nodots publiskai apspriešanai pēc 11. teiksmas iegūšanas.
ķikutu notverināšanas iemesli tiks iznesti patiesības mātes un pārpratumu mātes kopīgi nodrošinātajā gaismā pēcāk --
..

2008-02-18

5. teiksma

-- gārša ķikutiem ir liela bērnības draudzene, tā viņus apklāj ar saviem kupliem danču svārkiem un paslēpj tos tajos brīžos, kad, uzstājīgi vētīdama kašķītes, untumu sieva atnākusi, lai uzsāktu savu kārtējo garo pļāpu ar laika gaitā izlutinātajām padebesītēm, kuras, pēcāk mazliet pakaitušas, šķībi viena ar otru saskatās un mudīgi metas asināt nule uzaustos un mākoņos sakārtos pirkstaiņus; un vēlāk, aiz nav kur mest, met jau prāvas lāča mātes zobu spicuma cienīgus lejup, arī ķikutup.tikām gāršai ir ko pasvīst: priekš tām pirmām kārtām, pasvārcē patvērumu atradušie nu jau nepacietīgi kūleņo, kikurego, liek manīt par savu klātbūtni, spēji palecas; tām otrām kārtām, gāršas iecienītākā stāstatvede - sarūsējusi sūnu sliede, jeb īsāk "sss", -, nosēkusi krekšķi, bez ilgas vilcināšanās māj viņu piesēst pakulstīt mēli; bet tai trešai nelaimīgai kārtai, gārša pati nemaz īsti nav kārtīgas gāršas vārda vērta, jo rau - patincinot zinātājus, viņa tā pati aizupes pieneņu pļava, kas ne čiku ne grabu uzvilkuse mammas vakara izejamās drānas, un pieņēmusēs par joglupītes gāršu --

5. medījumsNav komentāru: